Giới hạn đổi điểm Master ra Point và Event ngày 15/05

- Event đêm nay 15/05/2018 : Diệt quái săn ngọc và đồ tại Losttower 0 Server 5 vào 21h00 kéo dài 20 phút
 

- Giới hạn đổi điểm master ra điểm Point của tháng 5 là 10 lần, sang ngày 1/06 ae sẽ được đổi tiếp

- Nếu ai đổi hơn 10 lần trong tháng 5 hệ thống sẽ tự trừ đi số điểm point dư