Mở SV VIP hỗ trợ người đi làm hoặc ít có time cày

Mở SV VIP hỗ trợ người đi làm hoặc ít có time cày


- Phí đăng ký 15 ngày: 50k Gcoin


- Phí đăng ký 1 tháng: 90k Gcoin


Server VIP (SV1) Exp cao, map Stadium có quái train


- Bãi VIP nhất STADIUM toạ độ 29 - 56


Cách đăng ký: inbox Fanpage