Tổng hợp các loại Giftcode Open máy chủ Hoàng Kim 13h 15/04

1/ Giftcode Share Tag Bạn Bè
Phần thưởng Giftcode: 
 Free 2 Gấu Panda
 Free 2 Đại Quỷ
 5 Ngọc Hỗn Nguyên
 5 Ngọc Sáng Tạo
Các bạn truy cập vào link bài viết dưới đây, làm theo yêu cầu để nhận:   https://www.facebook.com/mutrongdong2005/posts/520256615036274


2/ Giftcode Free 20 lần RS VIP
Phần thưởng Giftcode: 
 5000 Gcoin KM dùng RS VIP 
Các bạn truy cập vào link bài viết dưới đây, làm theo yêu cầu để nhận:   https://www.facebook.com/mutrongdong2005/posts/522161641512438


BQT Mu Trống Đồng