Tổng Kết Event Bang Hội Đại Chiến Lần 2

Tổng Kết Event Bang Hội Đại Chiến Lần 2

 

- Nhân vật TomCrush đã ra đòn kết thúc Boss Kundun

 

- Guild Family dành chiến thắng

 

- Phần thường 100k Gcoin cho TomCrugh

 

- Phần thưởng 1.000.000 Gcoin cho Guild Family

 

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn, hẹn gặp lại vào cuối tuần!